Stømavtale
Fastpris 1 år
Forventet månedlig strømpris:
1117
 kr
Bindingstid
1 years
Brudd i bindingstiden
Faktureres
Strømpris påslag
Fornybare kilder
Avtaletype
Fastpris
Betalingsform
Etterskudd
Gjelder for
New and existing customers
Prisendringer varsles
sms
Bytt nå
Annonse
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Strømavtaler fra 

Nord-Salten Kraft AS

Fastpris
Fordeler
Forventet månedspris
1117
 kr
kWh pris
160
 øre
Andre prismodeller
Fordeler
Forventet månedspris
1117
 kr
kWh pris
160
 øre
Timespot
Fordeler
Forventet månedspris
1152
 kr
kWh pris
165
 øre
Last inn flere avtaler