Stømavtale
Hurum Kraft Spot
Forventet månedlig strømpris:
1211
 kr
Bindingstid
6 months
Brudd i bindingstiden
Faktureres
Strømpris påslag
7.94 øre/kWt
Fornybare kilder
Avtaletype
Timespot
Betalingsform
Etterskudd
Gjelder for
New and existing customers
Prisendringer varsles
email
Bytt nå
Annonse
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Strømavtaler fra 

Hurum Kraft AS

Variabelpris
Fordeler
Forventet månedspris
1142
 kr
kWh pris
160
 øre
Fastpris
Fordeler
Forventet månedspris
1142
 kr
kWh pris
160
 øre
Spotpris
Fordeler
Forventet månedspris
1136
 kr
kWh pris
160
 øre
Last inn flere avtaler