Stømavtale
Fastpris 12 mnd
Forventet månedlig strømpris:
1152
 kr
Bindingstid
12 months
Brudd i bindingstiden
Faktureres
Strømpris påslag
Fornybare kilder
Avtaletype
Fastpris
Betalingsform
Etterskudd
Gjelder for
New and existing customers
Prisendringer varsles
email
Bytt nå
Annonse
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Strømavtaler fra 

Wattn AS

Timespot
Fordeler
Forventet månedspris
1137
 kr
kWh pris
162
 øre
Variabelpris
Fordeler
Forventet månedspris
1117
 kr
kWh pris
160
 øre
Timespot
Fordeler
Forventet månedspris
1137
 kr
kWh pris
162
 øre
Timespot
Fordeler
Forventet månedspris
1181
 kr
kWh pris
166
 øre
Last inn flere avtaler