Stømavtale
Spotpris
Forventet månedlig strømpris:
1185
 kr
Bindingstid
6 days
Brudd i bindingstiden
Faktureres
Strømpris påslag
7.99 øre/kWt
Fornybare kilder
Avtaletype
Timespot
Betalingsform
Etterskudd
Gjelder for
New and existing customers
Prisendringer varsles
mail
Bytt nå
Annonse
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Strømavtaler fra 

Stranda Energi AS

Fastpris
Fordeler
Forventet månedspris
1129
 kr
kWh pris
160
 øre
Variabelpris
Fordeler
Forventet månedspris
1129
 kr
kWh pris
160
 øre
Fastpris
Fordeler
Forventet månedspris
1129
 kr
kWh pris
160
 øre
Timespot
Fordeler
Forventet månedspris
1166
 kr
kWh pris
167
 øre
Last inn flere avtaler